• Volwassenen:
 
  • Kinderen:
 
  • Algemeen:

Disclaimer

Een energie behandeling en/of methodiek Het Fluisterkind® en/of preventieve gezondheidskunde is niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. De praktijk Vrolijk Groeien verwacht dat u eerst een arts consulteert om strikte medische klachten uit te sluiten, of u te vergewissen van wat die arts voor u kan betekenen. Een energie behandeling en/of methodiek Het Fluisterkind® en/of preventieve gezondheidskunde is een middel, niet het enige middel, en een energie behandeling en/of methodiek Het Fluisterkind® en/of preventieve gezondheidskunde sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicatie, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van die discipline. De praktijk Vrolijk Groeien neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies, opnames of medicatie.De praktijk Vrolijk Groeien houdt zich zo veel mogelijk van het doen van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines. Dat wil zeggen doet geen uitspraken over vakgebieden buiten een energie behandeling en/of methodiek Het Fluisterkind® en/of preventieve gezondheidskunde en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Praktijk Vrolijk Groeien kan en wil geen verantwoordelijkheid nemen voor uw leven omdat u deze methode en /of behandeling wilt gebruiken. De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf) diagnose.

Hoewel een energie behandeling en/of methodiek Het Fluisterkind® en/of preventieve gezondheidskunde fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen overal en altijd werkt. Pas gezond verstand toe: ga niet in uw enthousiasme buiten uw verantwoordelijkheden. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat u met de behandelingen doet. Verantwoordelijkheid kan nooit worden toegeschreven aan de praktijk Vrolijk Groeien. Ik aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Els Moors, Vrolijk Groeien.

INPLANDE AFSPRAKEN AFMELDEN OF VERZETTEN:

Afspraken die binnen 48 uur worden afgemeld door de cliënt worden volledig in rekening gebracht. Het verzetten van een afspraak moet in dezelfde week plaatsvinden van de ingeplande afspraak. Indien er geen ruimte meer is op een ander tijdstip in de praktijk in dezelfde week wordt de afspraak volledig in rekening gebracht.

Namaste Webdesign